Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 26.05.2020 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 26.05.2020 r.

Category:
Description:
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

4. Zamknięcie obrad sesji.
Up Next Autoplay
>