Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 31.07.2020 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 31.07.2020 r.

Category:
Description:
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Serokomla na rok szkolny 2020/2021
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Up Next Autoplay
>