Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 września 2020 r. /poniedziałek/ na godzinę 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4) Podjęcie uchwał:
-w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
-w sprawie utworzenia samorządowego żłobka w Adamowie,
-w sprawie stwierdzenia zwrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zakępiu,
-w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki w Lipinach.
5) Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Biaduń
Up Next Autoplay
>